Військова служба за контрактом

Дата: 09.06.2021 12:45
Кількість переглядів: 502

Фото без опису

Проходження військової служби за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу у Збройних Силах України.

1.1. На військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу приймаються:

 • особи, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту і не проходили військової служби;
 • резервісти та військовозобов’язані, які не мають військових звань офіцерського складу;
 • військовослужбовці, які проходять строкову військову службу;
 • або військову службу за призовом під час мобілізації.

Вік для прийняття кандидатів на військову службу за контрактом
на посади рядового, сержантського і старшинського складу становить від 18 до 45 років (в особливий період – до 60 років).

1.2. Основними вимогами під час відбору та прийняття на військову службу за контрактом є:

 • стан здоров’я та придатність до військової служби за медичними показниками та показниками професійно-психологічного відбору;
 • фізична підготовленість та психологічна стійкість кандидата;
 • базова загальна освіта та вище;
 • мотивація до військової служби;
 • рівень сформованості ідейних цінностей, моральних та професійних якостей.

1.3. Вимоги до прийняття на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу іноземців та осіб
без громадянства.

Іноземці та особи без громадянства раніше не судимі та які перебувають в Україні на законних підставах, можуть бути прийняті на військову службу за контрактом до Збройних Сил України на посади рядового, сержантського і старшинського складу, з випробувальним терміном два місяці.

Основними (вимогами) під час відбору та прийняття на військову службу за контрактом є:

 • вік до 45 років (в особливий період – до 60 років);
 • стан здоров’я та придатність за медичними показниками;
 • фізична підготовленість та професійно-психологічний відбір.

1.4. Строки військової служби при прийнятті на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу.

З громадян України, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади установлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні:

 • для осіб рядового складу – 3 роки;
 • для осіб сержантського і старшинського складу – від 3 до 5 років.

З військовослужбовцями строкової військової служби та військовослужбовцями військової служби за призовом під час мобілізації, які під час дії особливого періоду вислужили не менше 11 місяців (звільнилися під час дії особливого періоду) може укладатися контракт на 6 місяців.

1.5. Строк проходження військової служби може бути продовжено
за новим контрактом:

 • для військовослужбовців, які проходять службу на посадах рядового складу,  на 3 роки;
 • для військовослужбовців, які проходять службу на посадах сержантського і старшинського складу,  на строк від 3 до 5 років.

Під час дії особливого періоду для військовослужбовців за їх бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 1 до 10 років, але на більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

1.6. Щодо порядку прийняття на військову службу за контрактом громадян, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом:

1. Прибувають до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем обліку (реєстрації) для співбесіди та підбору посади (військової частини), або до військової частини для отримання рекомендаційного листа (у разі необхідності).

2. Надає до територіального центру комплектування та соціальної підтримки такі документи:

 • заяву громадянина щодо вступу на військову службу за контрактом;
 • рекомендаційний лист військової частини (за наявністью);
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
 • письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відомостей (за потребою);
 • копію паспорта громадянина України (копію ІD - паспорта громадянина України);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • службову характеристику з місця роботи або навчання;
 • копію документу про народження;
 • копії документів про освіту;
 • копію документу про шлюб (розірвання шлюбу);
 • копії документів про народження дітей;
 • довідка про трудову діяльність (копію трудової книжки);
 • довідку з МВС України про відсутність судимості або її погашення;
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних);
 • фотокартки 9х12 – 1 шт., 3х4 – 2 шт.

3. Прибуває до закладу охорони здоров’я за направленням територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження військово-лікарської комісії (отримує довідку ВЛК, щодо придатності до проходження військової служби за контрактом);

Надає до територіального центру комплектування та соціальної підтримки:

 • примірник довідки ВЛК;
 • картку медичного огляду;
 • сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду;
 • довідки про: відсутність перебування на обліку у психоневрологічному, шкірвенерологічному та тубдиспансері;
 • про відсутність вагітності (для жінок);
 • про визначення групи крові та резус-належності;
 • результати аналізів на ВІЛ, сифіліс, гепатитів “В” та “С”
 • і результати інших досліджень.

4. Проходить в обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки) професійно-психологічний відбір.

5. Очікує виклик з територіального центру комплектування та соціальної підтримки для убуття до військової частини (навчального центру), готує решту документів, які додаються під час оформлення особової справи.

1.7. Військовослужбовець строкової військової служби (військової служби за призовом під час мобілізації) та резервіст, який вияв бажання проходити військову службу за контрактом:

1. Подає рапорт (за підпорядкованістю), щодо прийняття його в добровільному порядку на військову службу за контрактом; письмову згоду на збір та обробку персональних даних; за потребою письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відомостей.

2. Направляється командуванням військової частини до закладів охорони здоров’я для проходження військово-лікарської комісії (отримує довідку ВЛК, щодо придатності до проходження військової служби за контрактом за відвідною військово-обліковою спеціальністю).

3. Надає за підпорядкованістю до штабу військової части необхідні документи для оформлення особової справи:

 • примірник довідки ВЛК, картку медичного огляду, необхідні довідки (сертифікати) медичних досліджень;
 • копію паспорта громадянина України (ІD - паспорта громадянина України); копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • службову характеристику;
 • службову картку;
 • копію документу про народження;
 • копії документів про освіту;
 • копію документу про шлюб (розірвання шлюбу);
 • копії документів про народження дітей;
 • фотокартки 9х12 – 1 шт., 3х4 – 2 шт.

4. Проходить професійно-психологічний відбір та перевірку рівня фізичної підготовки.

5. Оформляє допуск до державної таємниці (у разі необхідності).

6. Розглядається на засіданні атестаційної комісії військової частини.

Довідково. За результатами атестаційних комісій військових частин командиром військової частини приймаються рішення щодо прийняття військовослужбовців строкової служби (військової служби за призовом під час мобілізації) або резервістів на військову службу за контрактом.

1.8. Грошове забезпечення військовослужбовців за контрактом рядового, сержантського і старшинського складу:

 • мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців військової служби за контрактом становить 10 200 грн.;
 • за укладання першого контракту встановлено одноразову грошову винагороду військовослужбовцям в таких розмірах: рядовим – 8, сержантам і старшинам – 9 розмірів прожиткових мінімумів;
 • додаткові виплати за виконання завдань в ООС становить від 6,5 до 17 тис. грн. в залежності від відстані від лінії бойового зіткнення;
 • грошове забезпечення військовослужбовців військових частин Сил спеціальних операцій, Десантно-штурмових військ, морської піхоти ВМС Збройних Сил України та гірсько-штурмових військових частин в середньому на 2-3 тис. грн. більше ніж в інших військових частинах Збройних Сил України;
 • виплачується компенсація за піднайом житла для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом.

1.9. Основні соціальні та матеріальні пільги (заохочувальні фактори)

Законодавством України передбачено:

 • збереження місця роботи та середнього заробітку на строк до завершення особливого періоду для осіб, яких прийнято на контракт під час кризової ситуації;
 • збереження пенсії з на строк до завершення особливого періоду для осіб, яких прийнято на контракт під час кризової ситуації;
 • вищий розмір пенсійного забезпечення (ніж у цивільному секторі) та можливість його отримання за вислугою років (незалежно від віку);
 • надання можливості призначення дострокової пенсії за віком учасниками АТО (ООС) після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років (за умови наявності страхового стажу не менш ніж 25 та 20 років відповідно);
 • виплати органами місцевого самоврядування щорічної соціальної допомоги учасникам бойових дій;
 • надання статусу учасника бойових дій (у разі виконання завдань в ООС), та отримання належних цьому статусу пільг;
 • безкоштовне забезпечення речовим майном;
 • харчування за рахунок держави (в пунктах постійної дислокації військових частин – обіди, а під час польових виходів, навчань або виконання завдань в ООС – триразове);
 • безкоштовне медичне обслуговування для військовослужбовців
 • у закладах охорони здоров’я Збройних Сил України (для членів сімей військовослужбовців 50% вартості);
 • пільгове санаторно-курортне лікування військовослужбовців та членів їх сімей;

Можливість отримання вищої освіти у військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти:

 • за денною формою навчання – для підготовки до проходження військової служби на посадах офіцерського складу;
 • за заочною формою навчання після продовження служби за новим контрактом – для здобуття базової вищої освіти і перспективи призначення
 • на вищі посади;

Можливість отримання базової або повної вищої освіти за вечірньою, заочною, дистанційною формами навчання у закладах вищої освіти після продовження військової служби за новим контрактом;

Можливість безкоштовного вивчення іноземної мови (особам,
які перебувають в резерві для просування по службі);

Щорічна основна відпустка тривалістю не менше 30 календарних днів з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірах грошового забезпечення (виплата грошового забезпечення зберігається під час відпустки);

Грошова допомога для вирішення соціально-побутових питань в розмірах, що не перевищують грошового забезпечення;

Відпустка за сімейними обставинами терміном до 10 діб (зі збереженням грошового забезпечення);

Участь у міжнародних операціях з підтримки миру та безпеки.

1.10. Горяча лінія” з питань проходження військової служби
за контрактом, в тому числі для бажаючих вступити до українського війська.

Відповіді на телефонні дзвінки у робочі дні – з 09.00 до 18.00 за телефоном 0 800 500 051, у вихідні (святкові) дні за телефоном (044) 226-23-60.

 

Щодо проходження військової служби за контрактом осіб офіцерського складу у Збройних Силах України

2.1. На військову службу за контрактом осіб офіцерського складу приймаються:

 • офіцери запасу, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі;
 • особи офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, службу у військовому резерві та військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;
 • громадяни України, які мають спеціальні звання середнього, старшого, вищого начальницького складу або класні чини та не досягли граничного віку перебування на військовій службі з одночасним присвоєнням військових звань у порядку переатестації.

Вік для прийняття кандидатів на військову службу за контрактом становить:

 • для військовослужбовців молодшого офіцерського складу – до 45 років;
 • для військовослужбовців старшого офіцерського складу:  майорів (капітанів 3 рангу), підполковників (капітанів 2 рангу) – до 50 років; полковників (капітанів 1 рангу) – до 55 років;
 • для військовослужбовців вищого офіцерського складу – до 60 років.

В особливий період:

 • для військовослужбовців молодшого та старшого офіцерського складу – до 60 років;
 • вищого офіцерського складу – до 65 років.

2.2. Основні вимоги під час відбору та прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу.

На військову службу за контрактом на посади офіцерського складу відбираються придатні до військової служби за станом здоров’я громадяни України, які виявили бажання проходити військову службу у Збройних Силах України, мають відповідний рівень освіти, набутий досвід служби або професію, споріднену з військово-обліковою спеціальністю.

Офіцери запасу, звільнені з військової служби у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, кандидатами для прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу не розглядаються.

2.3. Строки військової служби при прийнятті на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу.

З громадян України, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади установлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні:

 • з громадянами, які за державним замовленням зараховані на курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, після закінчення цієї підготовки про проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу – строком від 2 до 5 років залежно від згоди сторін;
 • з громадянами, яким первинне військове звання офіцерського складу присвоєно після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу, та які приймаються на військову службу за контрактом, - строком від 2 до 5 років залежно від згоди сторін;
 • з громадянами, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, - строком від 1 до 5 років залежно від згоди сторін;
 • з військовослужбовцями, які вислужили строк військової служби за призовом осіб офіцерського складу та які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, – строком від 1 до 5 років залежно від згоди сторін.

2.4. Строк проходження військової служби для осіб офіцерського складу може бути продовжено за новим контрактом на строк від 5 до 10 років до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

Для осіб офіцерського складу, які мають право на пенсію за вислугу років, за їх бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 2 до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

Під час дії особливого періоду для військовослужбовців за їх бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 1 до 10 років, але на більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

2.5. Щодо порядку прийняття на військову службу за контрактом громадян, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом осіб офіцерського складу.

При успішних результатах відбору кандидатів на посади офіцерського складу командир військової частини направляє громадян до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем їх військового обліку з такими документами:

 • клопотанням (письмовою згодою) про прийняття громадянина на військову службу за контрактом, призначення на посаду осіб офіцерського складу та присвоєння у разі потреби чергового військового звання;
 • карткою професійного відбору кандидата (додаток 9 до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України);
 • двома примірниками контракту про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, підписаними громадянином (додаток 1 до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України);
 • результатами складання перевірних іспитів з індивідуальної підготовки;
 • витягом із протоколу засідання атестаційної комісії військової частини (оперативного командування, виду Збройних Сил України – залежно від віку кандидата).

Районний (міський) територіальний центр комплектування та соціальної підтримки протягом трьох робочих днів, після прибуття кандидата до військового комісаріату, опрацьовує подання до прийняття на військову службу за контрактом і призначення громадянина на посаду офіцерського складу, послужну картку, у разі потреби атестацію на присвоєння первинного військового звання офіцерського складу в порядку переатестації. Після опрацювання ці документи разом з отриманими з військової частини і від громадянина документами надсилаються до обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки перевіряє отримані документи кандидата та подає їх безпосередньо:

 • посадовій особі, до повноважень якої належить право призначення на відповідні посади офіцерського складу, – на офіцерів запасу, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу у Збройні Сили України;
 • до Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України – на громадян, визначених статтею 20 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, які не мають військових звань офіцерського складу та приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу для комплектування посад у Збройних Силах України, а також на офіцерів запасу, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу на посади в апараті Міністерства оборони України та у військові частини (структури), підпорядковані Міністерству оборони України.

При цьому надсилаються:

 • подання – 2 примірники;
 • заява з проханням про прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу із зазначенням посади, військово-облікової спеціальності, військового звання за штатом та строку контракту (зареєстрована у військовому комісаріаті) та її ксерокопія (у заяві обов’язково зазначається те, що до цієї особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади” (на виконання статті 6 Закону України);
 • службова характеристика (характеристика з місця роботи, з житлово-комунального господарства (селищної Ради);
 • ксерокопії документів про освіту з додатками (завірені військовим комісаром);
 • довідка про проходження служби (трудову діяльність) або ксерокопія трудової книжки (завірена військовим комісаром);
 • ксерокопія паспорта громадянина України (1, 2, 3, 4, 10, 11 сторінки), завірена військовим комісаром;
 • ксерокопія особистого номера (довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, завірена військовим комісаром);
 • ксерокопії свідоцтв про укладення шлюбу (розлучення) та народження дітей (завірені військовим комісаром);
 • довідка про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, надана територіальним сервісним центром Міністерства внутрішніх справ України;
 • довідка військово-лікарської (льотно-лікарської) комісії про придатність до проходження військової служби за контрактом та її ксерокопія;
 • автобіографія в рукописному і друкованому примірниках та ксерокопія друкованого примірника;
 • ксерокопія атестаційного листа на осіб офіцерського складу, яким присвоєно первинне військове звання запасу при прийнятті на військову службу за контрактом;
 • послужна картка – 2 примірники.

Особова справа офіцера запасу до органів військового управління
не надсилається.

Формується особова справа кандидата, яка являє собою пластикову папку з файлами та включає титульний лист, опис та зазначені вище документи.

У разі прийняття на військову службу громадян України з переатестуванням у військовому званні додатково до визначених документів надсилається атестація (додаток 11 до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України). При цьому подання та атестація оформлюються у 3 примірниках. Завірені документи про присвоєння спеціального звання чи класного чину, автобіографія, службова характеристика (характеристика з місця роботи або навчання) оформлюються у 19 примірниках.

2.6. Придатність до військової служби за станом здоров’я.

Рішення щодо придатності до військової служби за контрактом приймає військово-лікарська комісія.

У довідці військово-лікарської (льотно-лікарської) комісії зазначається постанова “Придатний до військової служби за контрактом” (пункт 18.5 та додаток 4 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402).

Офіцери запасу, які є кандидатами до призначення на посади льотного складу та авіаційного персоналу (розділ ІІІ Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402), проходять медичне обстеження льотно-лікарськими комісіями.

Для осіб, які приймаються на військову службу до родів військ, які потребують більш поглибленого вивчення стану здоров’я, зазначається придатність до військової служби за контрактом для конкретного роду військ.

Разом з тим на військову службу за контрактом можуть бути прийняті громадяни України, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарськими  комісіями  непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (крім розумових, сенсорних, психологічних вад, розладів психіки, поведінки та інших захворювань, визначених Міністерством оборони України).

Такі особи приймаються на посади, які визначені переліком посад, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 14 серпня 2018 року № 410, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 вересня 2018 року за №1017/32469, в органах військового управління, військових частинах, військових навчальних закладах, установах та організаціях, перелік яких затверджений наказом Міністерства оборони України від 10 жовтня 2018 року № 510.

При оформленні територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки документів на таких кандидатів, крім вищезазначеного переліку документів, додається довідка медико-спеціальної експертної комісії із зазначенням групи інвалідності (часткова втрата працездатності у відсотках) та терміну її перегляду. При цьому офіцер запасу розглядається кандидатом у разі, якщо в довідці військово-лікарської комісії зазначений висновок про його непридатність до військової служби.

2.7. Наявність відповідного рівня освіти.

Якщо відповідно до штату посада передбачає оперативно-стратегічний або оперативно-тактичний рівень військової освіти, то кандидат повинен мати відповідний рівень військової освіти.

Якщо військовозобов’язаний, який не проходив військову службу, або особа жіночої статі атестується до присвоєння первинного військового звання “молодший лейтенант запасу”, то вони повинні мати вищу освіту “магістр” (“спеціаліст”) за спеціальністю, спорідненою з відповідною військово-обліковою спеціальністю.

2.8. Відповідність посаді.

Кандидати призначаються на вакантні посади за основною або спорідненою спеціальністю та набутим досвідом служби (роботи).

Відбір кандидатів здійснюється командирами військових частин на конкретну вакантну посаду з урахуванням рівня освіти та зазначеної в штаті військово-облікової спеціальності. Допускається здійснювати відбір осіб офіцерського складу запасу на посади за іншими військово-обліковими спеціальностями з урахуванням отриманого раніше досвіду військової служби або з урахуванням допустимої заміни (без додаткової підготовки та з додатковою підготовкою) відповідно до Переліку військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу, затвердженого наказом Міністра оборони України від 20 червня 2012 року № 412 (із змінами).

Крім того, командирам військових частин дозволяється здійснювати відбір кандидатів з числа осіб офіцерського складу із запасу для прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу в межах групи військово-облікової спеціальності (крім посад льотного складу та груп 06, 07, 39, 46, 90).

2.9. Особливості атестування громадян України до присвоєння первинного військового звання “молодший лейтенант запасу” з подальшим прийняттям на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу.

На громадян України, які атестуються до присвоєння первинного військового звання “молодший лейтенант запасу” та приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу оформлюються атестаційний лист та особова справа кандидата з матеріалами, які визначені для прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу.

Зазначені документи після перевірки обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки надсилаються безпосередньо до Генерального штабу Збройних Сил України.

Право на укладання від імені Міністерства оборони України контракту про проходження військової служби із зазначеною категорією громадян України надається Міністру оборони України.

2.10. Грошове забезпечення військовослужбовців офіцерського складу.

Мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців офіцерського складу становить близько 12 000 грн.;

за укладання першого контракту особам офіцерського складу одноразова грошова допомога виплачується в розмірах 10 прожиткових мінімумів;

додаткові виплати за виконання завдань в ООС становить від 6,5 до 17 тис. грн. в залежності від відстані від лінії бойового зіткнення;

грошове забезпечення військовослужбовців військових частин Сил спеціальних операцій, Десантно-штурмових військ, морської піхоти ВМС Збройних Сил України та гірсько-штурмових військових частин в середньому на 2-3 тис. грн. більше ніж в інших військових частинах Збройних Сил України;

виплачується компенсація за піднайом житла для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом.

2.11. Основні соціальні та матеріальні пільги (заохочувальні фактори).

Законодавством України передбачено:

 • збереження місця роботи та середнього заробітку на строк до завершення особливого періоду для осіб, яких прийнято на контракт під час кризової ситуації;
 • збереження пенсії з на строк до завершення особливого періоду для осіб, яких прийнято на контракт під час кризової ситуації;
 • вищий розмір пенсійного забезпечення (ніж у цивільному секторі) та можливість його отримання за вислугою років (незалежно від віку);
 • надання можливості призначення дострокової пенсії за віком учасниками АТО (ООС) після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років (за умови наявності страхового стажу не менш ніж 25 та 20 років відповідно);
 • виплати органами місцевого самоврядування щорічної соціальної допомоги учасникам бойових дій;
 • надання статусу учасника бойових дій (у разі виконання завдань в ООС), та отримання належних цьому статусу пільг;
 • безкоштовне забезпечення речовим майном;
 • харчування за рахунок держави під час польових виходів, навчан або виконання завдань в ООС;
 • безкоштовне медичне обслуговування для військовослужбовців у закладах охорони здоров’я Збройних Сил України (для членів сімей військовослужбовців 50% вартості);
 • пільгове санаторно-курортне лікування військовослужбовців та членів їх сімей;
 • можливість безкоштовного вивчення іноземної мови (особам, які перебувають в резерві для просування по службі);
 • щорічна основна відпустка тривалістю не менше 30 календарних днів з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірах грошового забезпечення (виплата грошового забезпечення зберігається під час відпустки);
 • грошова допомога для вирішення соціально-побутових питань в розмірах, що не перевищують грошового забезпечення;
 • відпустка за сімейними обставинами терміном до 10 діб (зі збереженням грошового забезпечення);
 • участь у міжнародних операціях з підтримки миру та безпеки.

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь