Грабовецько - Дулібівська сільська рада

Львівська область, Стрийський район

Перелік послуг

                                                                                                                                                                               

 ГРАБОВЕЦЬКО-ДУЛІБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА             

 СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХІV сесія VIІІ демократичного скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

від 27 вересня 2022р.                                 с. Гірне                                                          № 529

 

Про внесення змін до рішення III сесії VIII

демократичного скликання Грабовецько-Дулібівської

сільської ради від 24.12.2020 року № 25 «Про затвердження

Переліку адміністративних послуг, які надаються у Центрі

надання адміністративних послуг Грабовецько-Дулібівської

сільської ради»

 

На виконання доручення Львівської ОВА від 02.08.2022р. № 38/0/6-22ВА, розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 29.07.2022р. № 217/0/5-22 ВА «Про організацію надання адміністративних послуг», керуючись ст. ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про адміністративні послуги», Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.08.2021 року № 969-р «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014р. № 523» та з метою надання адміністративних послуг, суб’єктом яких є структурні підрозділи обласної державної адміністрації через центри надання адміністративних послуг, Грабовецько-Дулібівська сільська рада,-

            

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Переліку адміністративних послуг, які надаються у Центрі надання адміністративних послуг Грабовецько-Дулібівської сільської ради затвердженого рішенням III сесії VIII-го демократичного скликання Грабовецько-Дулібівської сільської ради від 24.12.2020 року № 25, а саме:

1.1. додати до переліку послуг розділи:

«Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації»

01253 Присвоєння спортивних розрядів спортсменам: «Кандидат у майстри спорту України» та І спортивний розряд;

«Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації»

00120 Видача путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і праці, психоневрологічного інтернату, дитячого будинку-інтернату або молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату;

00230 Установлення статусу, видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій);

1.2. додаток до рішення сесії Грабовецько-Дулібівської сільської ради від 24.12.2020 року № 25 (Перелік адміністративних послуг, які надаються у Центрі надання адміністративних послуг Грабовецько-Дулібівської сільської ради Стрийського району Львівської області), викласти із змінами в новій редакції.

2. Центру надання адміністративних послу Грабовецько-Дулібівської сільської ради Стрийського району Львівської області (керівник Леся ГНАТИШИН):

2.1. забезпечити надання адміністративних послуг відповідно до затверджених змін до Переліку адміністративних послуг, які надаються у Центрі надання адміністративних послуг Грабовецько-Дулібівської сільської ради Стрийського району Львівської області;

2.2. довести дане рішення до відома суб’єктів надання адміністративних послуг.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань законності, правопорядку, регламенту, депутатської етики, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (Любомир ОЛІЙНИК).

 

 

Сільський голова                                                                          Петро ВАСИЛЬКІВ

 

 

 

Додаток затверджено рішенням

Грабовецько-Дулібівської сільської

ради від 27.09.2022р. № 529

Перелік

адміністративних послуг, які надаються
в Центрі надання адміністративних послуг
Г рабовецько-Дулібівської сільської ради Стрийського району Львівської області
(із змінами від 27.09.2022року № 529)

№ з/п

Назва адміністративної послуги

Законодавчі акти України, якими передбачено надання адміністративної послуги

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО

СТАНУ

1.

00030

Державна реєстрація народження (з видачею свідоцтва про народження)

Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та інші нормативно- правові акти,що регламентують дані послу

2.

00033

Державна реєстрація смерті (з видачею свідоцтва про смерть)

3.

00033

Видача довідки для отримання допомоги на поховання

4.

01418

Видача витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян

5.

00031

Державна реєстрація шлюбу (з видачею свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу)

6.

00868

Державна реєстрація зміни імені

7.

01418

Внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання

8.

01854

Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію акта цивільного стану

РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ/ПЕРЕБУВАННЯ ОСОБИ ТА ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ У ВСТАНОВЛЕНОМУ ПОРЯДКУ

9.

00034

Реєстрація місця проживання особи

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» та інші нормативно- правові акти,що регламентують дані послуги

00037

Реєстрація місця проживання дитини до 14 років

10.

00037

Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання

11.

00040

Реєстрація місця перебування

12.

00038

Видача витягу з реєстру територіальної громади

13.

01377

Внесення змін до інформації в Реєстрі територіальної громади

РЕЄСТРАЦІЯ НЕРУХОМОСТІ

14.

00041

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, права довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язання на нерухоме

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на

 

 

 

майно, об’єкт незавершеного будівництва

нерухоме майно та їх обтяжень» та інші нормативно-правові акти,що регламентують дані послуги

 

15.

00042

Державна реєстрація речового права, похідного від права власності

 

16. 00043

Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, скасування рішення державного реєстратора (за судовим рішенням)

 

17.

00046

Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку із зміною відомостей про нерухоме майно, право власності та суб'єкта цього права, інші речові права та суб'єкта цих прав, обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта цих прав, що містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, які не пов'язані з проведенням державної реєстрації прав.

 

18.

00046

Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку з допущенням технічної помилки не з вини державного реєстратора прав на нерухоме майно.

 

19.

00046

Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку з допущенням технічної помилки з вини державного реєстратора прав на нерухоме майно.

 

20.

00047

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

 

21.

00049

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

 

22.

00048

Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна

 

РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ -

ПІДПРИЄМЦІВ*

 

23.

00050

Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

Закон України «Про

 

24.

00054

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (крім громадського формування та релігійної організації), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»

 

25.

00052

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу (крім громадського формування та релігійної організації), зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

 

26.

00056

Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі

 
 

 

 

власного установчого документа (крім громадського формування та релігійної організації)

 

27.

00057

Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування та релігійної організації)

28.

00094

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

29.

00097

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування та релігійної організації)

30.

00100

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування та релігійної організації)

31. 00073

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

32. 00083

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

33. 00235

Видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставлення апостиля

34.

00234

Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

35.

00236

Видача документів, що містяться в реєстраційній справі юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця

36.

01179

Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

37. 00683

Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

38.

00058

Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

39.

00087

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

40.

00090

Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

41.

00092

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

42.

00106

Державна реєстрація фізичної особи - підприємця

 

 

43.

00109

Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу - підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

 

44.

00108

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

45.

00107

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням

ПОСЛУГИ ДЕРЖГЕОКАДАСТР

46.

00069

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

та інші нормативно- правові акти,що регламентують дані послуги

47.

00070

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку з видачею витягу

48. 00071

Внесення до Державного земельного кадастру змін до відомостей про земельну ділянку з видачею витягу

49.

00072

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

50.

00074

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей      про      землі      в      межах      територій

адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

51. 00075

Внесення до Державного земельного кадастру змін до відомостей      про      землі      в      межах      територій

адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

52.

00078

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

53.

00079

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені безпосередньо законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

та інші нормативно- правові акти, що регламентують дані послуги

54.

00080

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

55. 00081

Виправлення технічної        помилки у відомостях

Державного земельного кадастру не з вини органу, що здійснює його ведення

56. 00035

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру       про       землі       в       межах       території

адміністративно-територіальних одиниць

57.

00059

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель

 

 

58.

00060

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

 

59. 00061

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

60.

00062

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)

61. 00063

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру

62.

00064

Надання довідки про наявність та розмір земельної частки (паю)

63. 00065

Надання довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність     земельної     ділянки     у     межах     норм

безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення

64.

01254

Надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації      про     суб’єкта     речового     права     у

Державному земельному кадастрі

Комплексна послуга «єМалятко»

65.

01369

Державна       реєстрація        народження       та

визначення походження дитини

Закон України «Про державну реєстрацію

66.

01369

Реєстрація місця проживання

актів цивільного стану»

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.2019р. № 691 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини»

67.

01369

Призначення допомоги при народженні дитини

68.

01369

Призначення      допомоги      на      дітей,      які

виховуються у багатодітних сім’ях

69.

01369

Призначення     допомоги     при     народженні

дитини.

70.

01369

Внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я

71.

01369

Реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

72.

01369

Видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

73.

01369

Визначення       належності       новонародженої

дитини до громадянства України

74.

01369

Внесення     інформації     про     новонароджену

дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому

75.

01369

Надання      грошової      компенсації      вартості

одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»

 

 

 

ПАСПОРТНІ ПОСЛУГИ*

 

76. 00023

Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше після досягнення 14-річного віку

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»

77. 00025

Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у зв’язку з втратою/викраденням паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм

Постанова Верховної Ради України від 26.06.1992р. № 2503-XII «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон»

78.

00287

Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у зв’язку з втратою/викраденням паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки)

1останова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503­XII «Про затвердження

79. 00285

Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України (у формі картки) у зв’язку: із зміною інформації, внесеної до паспорта (крім додаткової змінної інформації); отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків з державного реєстру фізичних осіб - платників податків (РНОК1111) або повідомлення про відмову від прийняття зазначеного номера (за бажанням); виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта; закінчення строку дії паспорта; непридатності паспорта для подальшого використання

положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон», Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»

80.

00277

Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки) у зв’язку: із зміною інформації, внесеної до паспорта (прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця народження); виявлення помилки в інформації, внесеної до паспорта; непридатності паспорта для подальшого

 

 

 

використання; якщо особа досягла 25- чи 45-річного віку та не звернулася в установленому законодавством порядку не пізніше як через місяць після досягнення відповідного віку для вклеювання до паспорта громадянина України зразка 1994 року нових фотокарток; у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року на паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм (за бажанням)

 

81.

00928

Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше особі у віці з 14 до 18 років з одночасною реєстрацією у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

82.

00026

Вклеювання до паспорта громадянина України (зразка 1994 року) фотокартки при досягненні 25- і 45-річного віку

 

83.

00027

Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм

 

84.

00028

Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм замість втраченого або викраденого

 

85.

00274

Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм у зв’язку з обміном у разі: зміни інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон; виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта для виїзду за кордон; закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон; непридатності паспорта для виїзду за кордон для подальшого використання

 

АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАВ

[НЯ

86.

00158

Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (ст. 29);

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31.05.2017р. № 135 «Про затвердження Порядку ведення реєстру містобудівних умов та обмежень»;

87.

01186

Внесення змін до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

88.

02120

Надання копії містобудівних умов та омежень для проектування об’єкта будівництва

 

 

 

 

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 06.11.2017р. № 289 «Про затвердження Переліку об’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються»;

ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»

89. 00156

Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (ст. 27);

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2011р. № 103 «Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки»;

ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»; ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»

90.

01192

Надання дубліката будівельного паспорта забудови земельної ділянки

91. 01193

Внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки

92.

00190

Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (ст. 28)

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011р. № 244 «Про затвердження Порядку розміщення

93. 00193

Продовження строку дії паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності

94. 00191

Внесення змін до паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності

 

 

 

 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності»

ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»

95.

00153

Прийняття рішення про присвоєння адреси об’єкта нерухомого майна

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (ст. 261-5);

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 липня 2021р. № 690

96.

01240

Прийняття рішення про зміну адреси об’єкта нерухомого майна

97. 02113

Коригування адреси об’єкта будівництва

 

УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

98. 01253

Присвоєння    спортивних    розрядів     спортсменам:

«Кандидат у майстри спорту України» та І спортивний розряд

Закон України «Про фізичну культуру і спорт"

 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

99.

00120

Видача путівки на влаштування до будинку- інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і праці, психоневрологічного інтернату,       дитячого       будинку-інтернату       або

молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату

Закон України «Про соціальні послуги»

100. 00230

Установлення статусу, видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій)

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

 

                                                                                                          

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                               

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь